İnsanoğlunun bilgi birikiminin görseller yoluyla sunulması yazılı metinlerden çok daha öncesine dayanır. Bu sebeple, insan beyninin evriminin bilginin görseller ile transferine çok uygun olduğunu söylemek yanlış olmaz. İçinde bulunduğumuz dönemde görsel iletişim araçları 1700 yıl öncesinde mağara duvarlarına yapılan çizimlerden süre gelen en ilham verici forma erişmiştir (Gribbons & Elser, 1998).

Bütün bilimsel disiplinlerin bu disiplinlerin idrak edilmesini zorlaştıracak büyük ve karmaşık veri setleri bulunmaktadır. Bu disiplinlerin toplum tarafından anlaşılabilmesi noktasında bilim insanlarının karmaşık veri setlerinin ve bu setler arasındaki ilişkilerin anlaşılabilmesi noktasında yüzyıllar boyunca süregelen çalışmaları bulunmaktadır (Gribbons & Elser, 1998). Bu bilim insanları, diğer bir deyişle tasarımcılar, bilimsel verileri toplum tarafından anlaşılabilir kılabilmek için çok yoğun ve kapsamlı çalışmalar yapmışlardır. Bilimsel verilerin görselleştirilmeleri bu çalışmaların en etkililerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan, verilerin görselleştirilmesi düşünüldüğü kadar yeni değildir. Nicel verilerin görseller yoluyla sunumunun gelişimi 200 yıldan öncesine dayanmaktadır (Chernoff, 1973; Friendly, 1995; Playfair, 1801; Tufte, 1990; Tukey, 1972; Wainer, 1992). Edward Tufte’nin 19. ve 20. yüzyıllarda gerçekleştirilen nicel verilerin görsel sunumları ile ilgili uygulamaları toparladığı kitapları bu alanda önde gelen çalışmalar arasında gösterilmektedir (Tufte, 1983, 1990, 1997, 2006).

Yukarıda belirtilen tüm bu çabalara rağmen görselleştirme metotları nadir olarak kendi başına ve bağımsız bir disiplin olarak düşünülmüştür. Diğer taraftan görselleştirmenin bağımsız ve yeni bir disiplin olabilmesi için tüm gerekliliklere sahip olduğu tartışılmaktadır. Gribbons ve Elser (1998) bu gereklilikleri şöyle sıralar: (1) Yeni görselleştirme tekniklerin ortaya çıkması için sınırları zorlayan zanaatkârlar, (2) insan bilişi ile görseller arasındaki etkileşimleri açıklayan bilişsel, nörolojik ve iletişim alanlarında temel araştırmaları yürüten bilim insanları, (3) Daha önce olanaksız olarak görülen görsellerin tasarlanabileceği araçları üreten teknologlar.

Doğal olarak bilgiyi etkili bir şekilde kullanacak analitik becerilere sahip seçilmiş bireyler her zaman olacaktır. Görsel tasarımcıların en önemli hedeflerinden biri görsel sunumların gerektirdiği bilişsel yükü azaltarak bu bilgilerin geniş kitleler tarafından anlaşılabilmesini sağlamak olmuş ve olacaktır (Gribbons & Elser, 1998).