Etiketler

Prensky’nin dijital yerli ve göçmen teorisi genç nesillerin teknolojiyi, tıpkı anadillerini öğrendikleri gibi genç yaştan itibaren içerisinde büyüyerek doğal yollardan öğrendiklerini savunur. Bu teoriye göre eğer dijital teknolojilerle büyüyecek kadar genç yaşta iseniz bu teknolojilere yerlisinizdir. Eğer bu dijital teknolojilerle büyümeyi kaçıracak kadar yaşlıcaysanız bu süreç doğal olmaktan çıkacak ve hiçbir zaman o doğal akıcılığı yakalayamayacaksınızdır.

Bu teori beraberinde genç nesillere teknolojinin nasıl kullanılması gerektiğini öğretmemize gerek olmadığı fikrini de beraberinde getirir. Aksine beklenti dijital yerlilerin teknoloji kullanımında dijital göçmenlere yardımcı olması yönündedir.

Bu teoriye getirilen en yaygın eleştirilerden biri teknoloji okuryazarlığının yaş ve teknoloji aşinalığından tamamen bağımsız olmasıdır.

David White, Prensky’nin teorisine karşılık olarak yakın zamanda “ziyaretçi ve yerleşimci” fikrini ortaya attı. Teknoloji ile etkileşimde yaş ve teknik yeteneklerin aksine motivasyonu ve teknolojileri neden ve nasıl kullandığımızı teorisinin merkezine oturttu. Altını çizdiği bir başka nokta ise Prensky’nin aksine teorisinin iki farklı mod olarak değil, ziyaretçi ve yerleşimci arasında bir süreklilik arzetmesi.

Bu süreklilik doğrusunun bir ucunda ziyaretçi diğer ucunda ise yerleşimci modu yer alır. Ziyaretçi modunda teknolojiyi belli bir işi tamamlamak için kullanırız ve sonrasında teknolojiyle ilişkimizi keseriz. Bir bilgiye erişmek için interneti kullanmak ve sonrasında ayrılmak buna örnek olarak verilebilir. Diğer taraftan yerleşimci modunda teknolojileri içerisinde yaşadığımız bir alan olarak kullanır ve sosyal izimizi bu alanda bırakırız. Teknoloji ile alakalı aktiviteler yerleşimci modunda hayatımızın bir parçası haline gelir.

David White’in tanımlamasındaki en önemli nokta ziyaretçi ve yerleşimci süreklilik doğrusunun tamamen bağlamsal olması. Örneğin, kişisel bağlamda edindiğimiz mod profesyonel yaşantımızda tamamen farklı olabilir. Mesela profesyonel hayatta teknolojiyi sadece bilgi edinme amaçlı olarak kullanmamız durumunda bu bağlamda ziyaretçi olurken, kişisel hayatta sosyal medyayı aktif olarak kullanma yoluyla yerleşimci moduna geçebiliriz. Daha önce de belirttiğim gibi bu iki tanımlama (ziyaretçi ve yerleşimci) iki farklı kamptan ziyade aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi sürekli bir doğrunun iki uç noktası olarak temsil edilir. Bu doğru üzerindeki yerimiz teknolojiyi nasıl ve ne amaçlarla kullandığımıza bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Daha fazla bilgi için: http://daveowhite.com

visitors-and-residents-what-motivates-engagement-with-the-digital-environment-14-638