Etiketler

Hizmetiçi öğretmen eğitimlerinde altı çizilmesi gereken bir başka sorun bu eğitimlerin gerekli bir teorik çerçeveye oturtulmadan sadece popüler teknoloji araç ve gereçlerinin kullanılmasına odaklanması. Eğitim* ve alıştırı* sözcükleri arasındaki fark eğitimlerin teori ve pedagojiye, alıştırıların ise araç gereç kullanımı yatkınlığına dayanmasıdır. Hizmet içi eğitimlerin içerisindeki “eğitim” sözcüğünü hak etmesi içerdiği sağlam teori ve pedagoji ile doğru orantılıdır. Hatta bu teorik ve pedagojik altyapılar tasarımdan uygulamaya sürecin her bir aşamasında açık bir şekilde vurgulanmalıdır.

Bull ve Bell (2008) teknolojik araç ve gereçlerin geçerli pedagojilerle desteklenmesinin ve sadece teknoloji hatırına teknoloji kullanılmaması gerektiğinin altını çizer. Eğitimde kullanılan teknolojilerin neredeyse tamamı (örneğin video tasarım programları) ilk etapta eğitim dışı amaçlarla tasarlanıp daha sonra eğitime uygulandıklarından pedagojik sağlarlık açısından eksikler içerir. Bu eksiklikler hizmetiçi eğitimlerin temellendirildiği teorik ve pedagojik altyapılar ile ancak giderilebilir. Aksi takdirde bu süreçler kullanım kılavuzu vazifesi görmeleri dışında katılımcılara bir fayda sunamaz.

Özetlemek gerekirse hizmetiçi eğitimlerin merkezine araç-gereçler yerine teori ve pedagoji gelmediği sürece, bu süreçler eğitimden ziyade alıştırı olarak adlandırılmalıdır.


Eğitim: Önceden saptanmış amaçlara göre insanların davranımlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizgesi.

Alıştırı: Beden çalışmalarında temel becerilerin elde edilmesi ve bu becerilerin pekiştirilmesi için yapılan yineleme işi.

(BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü)


White-Background-worldnews1 copyHizmetiçi eğitimlerde popüler teorik çerçeveler


Bull, G., & Bell, R. L. (2008). Educational technology in the science classroom. In R. L. Bell, J. Gess-Newsome, & J. Luft (Eds.), Technology in the secondary science classroom (pp. 1-7). Arlington, VA: NSTA Press.