Etiketler

Teknolojinin, ve özellikle internetin, günümüz insanini tembelleştirdiği ve hatta embesil haline getirdiği her ortamda dile getirilen bir konu halini aldı. Gerek akademik konferans ve yayınlarda gerekse de çeyrek altın günlerinde katılımcılar fikirlerini beyan etmekten geri kalmıyor. Her tartışmada olduğu gibi bu konuda da taraflar genel anlamda ikiye ayrılmış durumda.

blog_carr_shirkyÖncelikle teknolojinin insanların davranışsal ve bilişsel yapısı üzerinde oluşturduğu değişim mevzunda iki isim öne çıkıyor: Nicholas Carr ve Clay Shirky. Bunlardan ilki olan Nicholas Carr der ki: internette harcanan zaman günümüz insanında daha kısa dikkat periyotlarına ve dolayısıyla düşünce süreçlerimizde daha az derinliğe yol açar. Kitap okuma ve internette harcanan zamanı karşılaştırarak, kitap okurken tek bir yazıya odaklanmak suretiyle gerçekleşen derin okuma süreçlerinin yerini internetle birlikte birden fazla sekmeye yayılmış kısa süreli ilgiye bıraktığını belirterek insanoğlunun yüzyıllar boyunca kitaplar yoluyla geliştirdiği mantıksal ve düşünsel pratiği terk etmeye başladığını söyler. Son olarak Nicholas’in en tartışılan makalelerinden biri “Google making us stupid (Google bizi aptallaştırıyor)” bu konuda popülaritesini ortaya koyuyor.

Nicholas Carr’in karşı kutbunda ise internet gurusu olarak bilinen Clay Shirky yer alıyor. Clay özetle internetin daha zengin etkileşim, daha ileri seviyede bir yaratıcılık ve dolayısıyla daha fazla entelektüel (düşünsel) potansiyele yol açtığını savunuyor. Birçok kişi tarafından gereksiz ve zaman kaybı olarak görülen internet caps ve memelerinin (resim üzerine yazı eklenmesi demek) ve hatta komik kedi videolarının dahi aslında birer yaratıcılık ürünü olduğunu savunuyor. İnterneti kullanan çoğu kişinin pasif bir şekilde bilgiye ulasan kişi olmaktan çıkıp bilginin gelişiminde birer iştirakçi haline geldiğini savunuyor.

Benim görüşüm ne Nicholas kadar teknoloji karşıtı ne de Clay kadar iyimser olmamakla birlikte, teknolojinin insanları aptallaştırdığının çağımızın en büyük mitlerinden biri olduğu yönünde. Birçoğumuzun cebinde bulunan akıllı telefonlar gerek donanım gerekse de yazılım olarak şimdiye kadar üretilen bir çok bilgisayardan daha üstü354943_14975748_lzn. Bu cihazlar sayesinde dünya üzerindeki herhangi bir bilgiye gerek yazı gerekse de görsel formda ulaşmak en fazla birkaç dakikamızı alıyor. Geri kalan zamanımızı nasıl kullandığımız ise aslında teknolojiyi ne kadar verimli kullandığımızı belirliyor. Kısacası teknoloji bilgi ve zaman denkleminde her hâlükârda kazanım sağlıyor. Sonuç olarak bu kaotik ortamda, ki Jaohan Cronje kaosun algılananın aksine kesinlikle kötü bir olgu olmadığını savunur, bilgi ve bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi ve en doğru bilginin bulunması günümüzün öne çıkarılması gereken yeteneklerinden biri haline geliyor.


“Teknolojinin çalışma ve eğlence kavramları arasındaki kalın çizgiyi bulanıklaştırılması ile birlikte gelecekte yaratıcılık egemen olacak.” -Isaac Asimov